Hírek, aktualitások Kártya aktiválás Írjon nekünk Oldaltérkép
Bemutatkozunk
Elérhetőség
Jogszabályok
Szabályzatok
Tagjainknak
Munkáltatóknak
Szolgáltató partnerek
Egészségmegőrzés
MNB Pénzügyi Navigátor
 
Tagjaink kérdezték – az önsegélyező szolgáltatásokról

Tagjaink sok kérdést tesznek fel a 2016-ban bevezetett önsegélyező szolgáltatásokkal kapcsolatban, ezek közül foglaljuk össze azokat a kérdéseket, melyek mások érdeklődésére is számot tarthatnak.


Milyen nyomtatványon lehet igényelni az önsegélyező szolgáltatásokat és hol lehet megtalálni ezeket a nyomtatványokat?
Pénztárunk az önsegélyező szolgáltatások igényléséhez szolgáltatástípusonként készített nyomtatványokat. Az egyes nyomtatványokhoz tartozó útmutató részletesen tartalmazza, melyik szolgáltatás igényléséhez milyen dokumentumot kell csatolni.
A nyomtatványok honlapunk aloldalán:
www.epenztar.hu/Tagjainknak/Önsegélyező szolgáltatások/Önsegélyező szolgáltatások igénylésének nyomtatványai érhetők el.

Mi a számlák érvényességi ideje?
•    Az egészségpénztári szolgáltatások számláinak érvényessége változatlan, azok elévülés nélkül továbbra is benyújthatók. Fontos, hogy a számlákon szereplő termék, szolgáltatás az igénybe vételkor, és a benyújtáskor is elszámolható legyen.
•    Az önsegélyező szolgáltatások számla alapján történő elszámolása az alábbi szolgáltatások esetében lehetséges:
o    A tanévkezdési támogatás igénylésénél a tanév első napját megelőző 15. és a tanév utolsó napját követő 15. nap közötti időszakban kiállított eredeti számlák számolhatók el. A számla benyújtására rendelkezésre álló határidő a számla kiállításától számított 120 naptári nap.
o    A hátramaradottak segélyezése közeli hozzátartozó halála esetén és az intézményi idősgondozás szolgáltatás igénylésekor a benyújtást megelőző 120 napnál nem régebben kiállított számlák elszámolására van lehetőség.
A számla kiállítását követő 120 napos határidő a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint jogvesztő, ezt követően a számlák nem nyújthatók be elszámolásra.

Mit jelent a 180 napos várakozási idő az önsegélyező szolgáltatásoknál?

A jogszabályi előírások értelmében az önsegélyező szolgáltatások többségénél (kivéve a hátramaradottak szolgáltatást) 180 napos várakozási idő van. Ez azt jelenti, hogy ezekre a szolgáltatásokra csak az igénybevételt megelőző legalább 180 nappal befizetett egyéni tagdíj, munkáltatói hozzájárulás, támogatói adomány használható fel.
Az adóhatóság által utal jóváírás, a hozam és a korábbi lekötés lejárata bármikor felhasználható.
Fontos: egészségpénztári szolgáltatásokra továbbra is a befizetést követően azonnal igénybe vehető az egyéni számla teljes kerete.

Mi számolható el az iskolakezdési támogatásnál?
•    a gyermek nemének és életkorának megfelelő ruházati termék, cipő,
•    tanszer (pl.: füzet, toll, ceruza, vonalzó, körző, hegyező),
•    tankönyv, szótár, nyelvkönyv,
•    iskolatáska, tolltartó,
•    tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj (ha nincs számla, az albérleti szerződés másolata, és a kifizetést igazoló bizonylat másolata szükséges az elszámoláshoz.)
Az igényléskor benyújtott számlán a gyermek nevét is fel kell tüntetni.
A szolgáltatás naptári évente és gyermekenként a tárgyévben érvényes minimálbér erejéig vehető igénybe.
Az elszámoláshoz tanévenként egyszer szükséges az iskolalátogatási igazolást és közoktatásban részt vevő gyermek esetén a családi pótlék igazolást is megküldeni.

Óvodás gyermek esetében is lehet tanévkezdési szolgáltatást igényelni?

Igen, az óvodás gyermek után is lehet igényelni a tanévkezdési támogatást.
Óvodás gyermek esetében a gyermek nemének és életkorának megfelelő ruházati termék, cipő számolható el.
Az igényléskor benyújtott számlán a gyermek nevét is fel kell tüntetni.
Az elszámoláshoz tanévenként egyszer szükséges az óvoda látogatási igazolást és a családi pótlék igazolást is megküldeni.

Mi a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés igénylésének módja?
A lakáscélú hiteltörlesztés igényléséhez első alkalommal be kell nyújtani a Pénztár felé a banki hitelszerződés másolatát, és a hiteltörlesztés kifizetését igazoló utolsó 3 havi bankkivonat másolatát, vagy a bank igazolását az utolsó 3 havi törlesztő részletről.
Ezt követően csak a havi törlesztő részlet kifizetését kell igazolni az igénybejelentő nyomtatvány mellékleteként. A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatásához az igény akár havonta is benyújtható, de visszamenőlegesen legfeljebb 3 havi törlesztés elszámolása lehetséges.

Ha a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár működésével vagy szolgáltatásaival kapcsolatban kérdése merül fel, hívja a Pénztár ügyfélszolgálatát vasútüzemi telefonon a 01/41-36, 01/41-79 telefonszámon, vezetékes telefonon a + 36 1 880 6550 telefonszámon, vagy írjon az info@epenztar.hu címre.

2016. december

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
 Utolsó frissítés:  2016-12-05