Hírek, aktualitások Kártya aktiválás Írjon nekünk Oldaltérkép
Bemutatkozunk
Elérhetőség
Jogszabályok
Szabályzatok
Tagjainknak
Tájékoztató tagjainknak
Nyomtatványok
Pénztári kalauz
Egészségpénztári szolgáltatások
Önsegélyező szolgáltatások
Adókedvezmények
Adóigazolások
E-pénztár
Kártya aktiválás
Egyenlegértesítők
Munkáltatóknak
Szolgáltató partnerek
Egészségmegőrzés
MNB Pénzügyi Navigátor
 
Nyomtatványok
Nyomtatványok új belépők részére
 
A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárba belépni szándékozóknak a Belépési nyilatkozat elnevezésű nyomtatványt kell 2 példányban kitölteni és postacímünkre (1583 Budapest Pf. 36) megküldeni. A belépési nyilatkozatotot Pénztárunkhoz történő beérkezését követően záradékoljuk. A pénztári tagság a záradékolás napjától él, ekkortól lehet igénybe venni a Pénztár szolgáltatásait. A belépési nyilatkozat egy példányát tagkódjával és internetes szolgáltatásainkhoz használható jelszavával együtt küldjük vissza az újonnan belépő pénztártag részére. A belépési nyilatkozat 2. oldala az egészségkártya igénylésére szolgál. Egészségkártyát később is rendelhet.

A belépéssel egy időben jelölje meg szolgáltatásra jogosultjait is annak érdekében, hogy családtagjai is kihasználhassák a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár által nyújtott lehetőségeket. A szolgáltatásra jogosultak köre a pénztári tagság alatt bármikor változtatható.

Haláleseti kedvezményezett jelölése esetén a megnevezettek öröklik a pénztári egyéni számla összegét. Ha a Pénztártag nem jelöl meg haláleseti kedvezményezettet, akkor az öröklés a törvényes öröklés rendje szerint zajlik. Kérjük, ne felejtsék el a nyilatkozatot két tanúval aláíratni, hogy az érvényes legyen.

A Belépési nyilatkozat mellett szükséges az Átlépési nyilatkozat kitöltése is annak, aki más egészségpénztárból szeretne a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárba átlépni. Ekkor mindkét nyomtatványt küldje el Pénztárunkhoz, hogy az átadó pénztárral felvegyük a kapcsolatot

 
Szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos nyomtatványok
 
  • Készpénzes számla kifizetése esetén, kérjük, használja Igénybejelentés egészségpénztári  szolgáltatásokhoz nyomtatványunkat. Önsegélyező szolgáltatások igényléséhez a nyomtatvány nem használható! Bankszámla számának megváltozását a Tagi adatok változásának bejelentése elnevezésű nyomtatványon kell bejelenteni, igénybejelntő nyomtatványon nem lehet a bankszámlaszámot módosítani!).

  • A hatályos jogszabályok Orvosi javaslat meglétét írják elő több szolgáltatás kifizetéséhez. Célszerű az orvosi javaslatot e célra készített nyomtatványunkon benyújtani.

  • Az első egészségkártya igénylésére, társkártya igénylésre, megsérült vagy elveszett kártya pótlásának kérésére szolgál Kártyaigénylő nyomtatványunk. Az első egészségkártya, társkártya díja 2.000 Ft, mely a pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra.

  • Eseti fogorvosi szerződés nyomtatványunk a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárral állandó szerződésben nem álló fogorvos által nyújtott kezelés elszámolásához szükséges, a fogászati kezelésről benyújtott számlához kérjük csatolni.

  • Adónyilatkozat elnevezésű nyomtatványunkat adóköteles életmódjavító szolgáltatások igénybe vétele esetén szükséges kitölteni.

  • Kieső jövedelem pótlása iránti igénylés nyomtatványunkon a Pénztártag a betegség miatti keresőképtelenség időtartamára (annak első napjától utolsó napjáig, a betegszabadság, kórházi ápolás időtartamát is beleértve) igényelheti tényleges kieső jövedelmének megtérítését.
 
 
Adatmódosító lapok
 
Adatmódosítás elnevezésű nyomtatványunkat akkor szükséges megküldeni, ha nevet változtat, állandó lakcíme, levelezési címe vagy bankszámlaszáma módosul, új személyi azonosító okmányt vagy lakcímkártyát kap, vagy telefonszáma megváltozik. A cím vagy telefonszám megváltozása honlapunkon keresztül is bejelenthető E-pénztár szolgáltatásunk igénybe vételével.
 
Amennyiben GYES-t/GYED-et vesz igénybe, kérjük, az e célra szolgáló nyomtatványon jelentse be Pénztárunknak. GYES-en vagy GYED-en lévő tagjaink Alapszabályunk értelmében írásban kérhetik, hogy a Pénztár tagdíj nemfizetés miatt ne szüntesse meg tagsági jogviszonyukat az ellátás időszaka alatt.

Szolgáltatásra jogosultak, Haláleseti kedvezményezettek körét a megfelelő nyomtatvány kitöltésével lehet módosítani a pénztári tagság időtartama alatt.

 
Egyéb dokumentumok
 
A Pénztártag egyéni számlájának meghatározott részét két évre lekötheti, a mellyel vállalja, hogy a lekötött összeget a kétéves időtartamon belül nem veszi igénybe. Ekkor a lekötött összegre 10 % adókedvezmény jár (az  önkéntes pénztárakban érvényesíthető összes adókedvezmény keretén belül). Idő előtti feltörés esetén a feltört összeg után a tagnak adóznia kell. A rendelkezésre a Számla lekötés és Számla feltörés nyomtatványok szolgálnak.
 
Az Azonosítási adatlap a 2017. évi LII. törvényáltal előírt azonosítási kötelezettség tejesítéséhez szükséges.
 
A Portál regisztrációs adatlap az internetes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.
 
 
 Utolsó frissítés:  2019-06-05
 
Letöltés


Belépési nyilatkozat


Szolgáltatásra jogosultak megjelölése


Haláleseti kedvezményezettek jelölése


Átlépési nyilatkozat


Igénybejelentés egészségpénztári szolgáltatásokhoz


Orvosi javaslat


Egészségkártya igénylés


Eseti fogorvosi szerződés


Adónyilatkozat


Kieső jövedelem pótlása iránti igénylés


GYED, GYES bejelentés


Számla lekötés


Számla feltörés


Azonosítási adatlap


Portál regisztációs adatlap


AdatmódosításAdobe Acrobat program letöltés