A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2018. szeptember 24-én küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai a következők voltak:

  1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2018. évi tevékenységéről.
  2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző küldöttközgyűlés óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól.
  3. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának módosítása.
  4. Személyi kérdések: választott tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele, új tisztségviselők megválasztása.
  5. Egyebek

A küldöttközgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását és az elkövetkezendő öt évre új tisztségviselőket választott meg.

A Pénztár Igazgatótanácsának elnöke:
Halasi Zoltán

Az Igazgatótanács tagjai:
Apavári József
Bodnár József
Dr. Jármi Hilda
Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre

A Pénztár Ellenőrző Bizottságának elnöke:
Dr. Kaliczka Nándor

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Harasztovics Tímea
Horváthné Czindery Zsuzsanna