Bemutatkozunk

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár több, mint húsz éves múltra visszatekintő tapasztalatával, 35 ezer fős taglétszámával és 4,4 milliárd Ft-ot meghaladó vagyonával az egészségpénztári szakma egyik meghatározó szereplője.

A Pénztár alakuló közgyűlését 1996. november 29-én tartotta. A Pénztárat a vasutas munkavállalók alapították, munkáltatói segítséggel, Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár néven.

A Vasutas Egészségpénztár 2016. február 23-i rendkívüli küldöttközgyűlése – élve a jogszabályi lehetőséggel – döntött az önsegélyező pénztári szolgáltatások Alapszabályba történő felvételéről.

A szolgáltatások bővülésével a Pénztár neve is megváltozott: 2016. március 1-től a Pénztár új neve: Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár, rövidebben Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyitott kiegészítő egészség- és önsegélyező pénztárként működik, munkáltató partnereink között nem csak a MÁV Zrt. és a konszolidációs körébe tartozó gazdasági társaságok találhatók, hanem más nagyvállalatok, közepes méretű és néhány fős cégek, egészségügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, közintézmények egyaránt.

A MÁV Zrt. és konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságok munkavállalói részére 2020. évben bevezetett közvetlen egészségpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítésének köszönhetően a vasutas munkavállalók széles köre a munkáltatói bérszámfejtési rendszeren keresztül teljesíti tagdíjbefizetéseit.

A Pénztár bejegyzési száma: Fővárosi Törvényszék: 61.381/1996

Tevékenységi engedély: ÁPTF E/289/1997

Adószám: 18157169-1-42

Bankszámla szám (2012. július 1-től): MBH Bank Nyrt. 10300002-10568955-49020011

Pénztárunkban 2004. január 1. óta az egységes tagdíj változatlanul: 5.000 Ft.

Alapképzési elveink különösen azok részére kedvezők, akik nagyobb összegű munkáltatói és/vagy egyéni befizetést teljesítenek.

2024. január 1-től éves szinten sávosan 120.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 91,2 %-a, míg a 120.000 Ft felett befizetett összegek 96,0 %-a az egyéni számlára kerül.

A tárgyévi befizetések alapok közötti felosztása sávosan, a befizetés százalékában kifejezve a következők szerint történik:

 

Befizetés (egyéni tagdíj és munkáltatói hozzájárulás)          Fedezeti alap          Működési alap      Likviditási alap
0-120.000 Ft közötti befizetés              91,2 %               8,7 %            0,1 %
a befizetett összeg 120.000 Ft -ot meghaladó része              96,0 %               4,0 %            0,0 %

 

Új belépő tagok esetében az első havi egységes tagdíjból az ismertetett tagdíjmegosztás mellett 2.000 Ft belépési díj kerül levonásra.

2005. júliusa óta a működtetjük kártyarendszerünket. Tagjaink közeli hozzátartozóik részére társkártyát is igényelhetnek. Az öt évig érvényes kártya és társkártya díja 3.000 Ft, a kártya használatáért tagjainkat semmilyen további díj nem terheli.

A POS terminállal nem rendelkező szolgáltatóknál tagjainknak lehetőségük van készpénzkímélő módon, a kártyaközponton keresztül lebonyolított telefonos zárolással igénybe venni a szolgáltatásokat.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár szinte valamennyi, a jogszabályok által engedélyezett (adómentes és adóköteles) szolgáltatást finanszíroz. Pénztárunk – országos lefedettségéből eredően – jelentős szolgáltatói hálózattal rendelkezik, szolgáltatóink 1.033 településen várják tagjainkat.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a legnagyobb összegben és gyakorisággal igénybe vett szolgáltatásunk elfogadói hálózatát folyamatosan bővítsük, jelenleg több, mint hétezer-kettőszáz szolgáltatóval, köztük 2.512 egészségkártya-elfogadó gyógyszertárral állunk szerződésben.

A Pénztár a tagok kérésére minden olyan szolgáltatóval megköti a szerződést, aki vállalja jogszabályban foglalt szolgáltatások nyújtását és a szerződéskötést.

Az alapítás óta egyre többen ismerték fel, hogy az egészségpénztárban vezetett egyéni számlájukról kedvezően finanszírozhatják saját maguk és családtagjaik egészségügyi kiadásait. Ez idő alatt tagjaink megtapasztalhatták Pénztárunk növekedését, a szolgáltatási helyek bővülését, taglétszámunk gyarapodását és a szolgáltatási színvonal folyamatos fejlődését.

A tagjaink által már megszokott szolgáltatások változatlan formában történő nyújtása mellett az új önsegélyező szolgáltatások bevezetésével a Pénztár célja olyan szolgáltatási választék biztosítása, amellyel Pénztárunk még szélesebb körben segítheti a tagok családi kiadásainak finanszírozását.

Megújulásunknak köszönhetően előnyösebb lesz a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjának lenni, mert nemcsak a mindennapi kiadásokat lehet fedezni, hanem a pénztári megtakarításokkal tartalék képezhető az egész család egészségügyi kiadásain felül számos egyéb önsegélyező szolgáltatásra is.