Bemutatkozunk

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár több, mint húsz éves múltra visszatekintő tapasztalatával, 32 ezer fős taglétszámával és 3,7 milliárd Ft-ot meghaladó vagyonával az egészségpénztári szakma egyik meghatározó szereplője.

A Pénztár alakuló közgyűlését 1996. november 29-én tartotta. A Pénztárat a vasutas munkavállalók alapították, munkáltatói segítséggel, Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár néven.

A Vasutas Egészségpénztár 2016. február 23-i rendkívüli küldöttközgyűlése – élve a jogszabályi lehetőséggel – döntött az önsegélyező pénztári szolgáltatások Alapszabályba történő felvételéről.

A szolgáltatások bővülésével a Pénztár neve is megváltozott: 2016. március 1-től a Pénztár új neve: Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár, rövidebben Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyitott kiegészítő egészség- és önsegélyező pénztárként működik, munkáltató partnereink között nem csak a MÁV Zrt. és a konszolidációs körébe tartozó gazdasági társaságok találhatók, hanem más nagyvállalatok, közepes méretű és néhány fős cégek, egészségügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, közintézmények egyaránt.

A MÁV Zrt. és konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságok munkavállalói részére 2020. évben bevezetett közvetlen egészségpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítésének köszönhetően a vasutas munkavállalók széles köre a munkáltatói bérszámfejtési rendszeren keresztül teljesíti tagdíjbefizetéseit.

A Pénztár bejegyzési száma: Fővárosi Törvényszék: 61.381/1996

Tevékenységi engedély: ÁPTF E/289/1997

Adószám: 18157169-1-42

Bankszámla szám (2012. július 1-től): MBH Bank Nyrt. 10300002-10568955-49020011

Pénztárunkban 2004. január 1. óta az egységes tagdíj változatlanul: 5.000 Ft.

Alapképzési elveink különösen azok részére kedvezők, akik nagyobb összegű munkáltatói és/vagy egyéni befizetést teljesítenek.

2020. január 1-től éves szinten sávosan 84.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 91,2 %-a, míg a 84.000 Ft felett befizetett összegek 96,0 %-a az egyéni számlára kerül.

A tárgyévi befizetések alapok közötti felosztása sávosan, a befizetés százalékában kifejezve a következők szerint történik:

Befizetés (egyéni tagdíj és munkáltatói hozzájárásul) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap
0-84.000 Ft közötti befizetés 91,2 8,7 0,1
a befizetett összeg 84.000 Ft -ot meghaladó része 96,0 4,0 0,0

Új belépő tagok esetében az első havi egységes tagdíjból az ismertetett tagdíjmegosztás mellett 2.000 Ft belépési díj kerül levonásra.

2005. júliusa óta a működtetjük kártyarendszerünket. Tagjaink közeli hozzátartozóik részére társkártyát is igényelhetnek. Az öt évig érvényes kártya és társkártya díja 2.000 Ft, a kártya használatáért tagjainkat semmilyen további díj nem terheli.

A POS terminállal nem rendelkező szolgáltatóknál tagjainknak lehetőségük van készpénzkímélő módon, a kártyaközponton keresztül lebonyolított telefonos zárolással igénybe venni a szolgáltatásokat.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár szinte valamennyi, a jogszabályok által engedélyezett (adómentes és adóköteles) szolgáltatást finanszíroz. Pénztárunk – országos lefedettségéből eredően – jelentős szolgáltatói hálózattal rendelkezik, szolgáltatóink 1.033 településen várják tagjainkat.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a legnagyobb összegben és gyakorisággal igénybe vett szolgáltatásunk elfogadói hálózatát folyamatosan bővítsük, jelenleg több, mint hétezer-kettőszáz szolgáltatóval, köztük 2.512 egészségkártya-elfogadó gyógyszertárral állunk szerződésben.

A Pénztár a tagok kérésére minden olyan szolgáltatóval megköti a szerződést, aki vállalja jogszabályban foglalt szolgáltatások nyújtását és a szerződéskötést.

Az alapítás óta eltelt közel húsz évben egyre többen ismerték fel, hogy az egészségpénztárban vezetett egyéni számlájukról kedvezően finanszírozhatják saját maguk és családtagjaik egészségügyi kiadásait. Ez idő alatt tagjaink megtapasztalhatták Pénztárunk növekedését, a szolgáltatási helyek bővülését, taglétszámunk gyarapodását és a szolgáltatási színvonal folyamatos fejlődését.

A tagjaink által már megszokott szolgáltatások változatlan formában történő nyújtása mellett az új önsegélyező szolgáltatások bevezetésével a Pénztár célja olyan szolgáltatási választék biztosítása, amellyel Pénztárunk még szélesebb körben segítheti a tagok családi kiadásainak finanszírozását.

Megújulásunknak köszönhetően előnyösebb lesz a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjának lenni, mert nemcsak a mindennapi kiadásokat lehet fedezni, hanem a pénztári megtakarításokkal tartalék képezhető az egész család egészségügyi kiadásain felül számos egyéb önsegélyező szolgáltatásra is.