Befizetés a Pénztárba

2004. január 1. óta Pénztárunkban az egységes tagdíj változatlanul: 5000 Ft./hó

Az egységes tagdíj fizethető:
• munkáltatói tagdíj-hozzájárulással,
• munkabérből történő levonással,
• munkáltatói tagdíj-hozzájárulással és a munkabérből történő levonással együttesen,
• egyéni befizetéssel, a munkáltató közreműködése nélkül.

Egyéni befizetés bankszámláról történő átutalással a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10568955-49020011 számú számlájára lehetséges, vagy kérésre a Pénztár ügyfélszolgálata készpénz átutalási megbízást (átutalási postautalványt) küld. A banki átutalási megbízáson, a postautalvány közlemény rovatában a beazonosítás érdekében mindenképpen fel kell tüntetni a tagkódot vagy adóazonosító számot.

Az egyéni befizetések és (2019. évtől) a munkáltatói hozzájárulás után 20 % adókedvezmény pénztári jóváírásáról rendelkezhet a Pénztártag az adóhatóság felé, éves adóbevallása keretében.

Az érvényesíthető önkéntes pénztári kedvezmény egy adóévben összesen 150.000 Ft lehet