Jogszabályok

Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb szabályokat a többször módosított, az Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, valamint az Önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet tartalmazzák.

Ezen jogszabályok hatályos változata honlapunkon letölthető.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról

268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet az Önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Egyéb, az egészségpénztárakat érintő jogszabályok:

  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
  • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
  • 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a fenti jogszabályok mindenkor hatályos változata a Nemzeti Jogszabálytár honlapján elérhető.