Munkáltatói szerződés

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 12. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).

A munkáltatói hozzájárulásáról külön szerződésben állapodhat meg Pénztárunkkal, amely rögzíti, hogy a munkáltató részben vagy egészben vállalja át a tagdíjfizetési kötelezettséget.

Munkáltatói hozzájárulás vállalása esetén a Munkáltatói szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (aláírási címpéldány, cégbírósági bejegyzés, azonosítási adatlap) küldjék el a Vasutas Egészségpénztár postacímére (1583 Budapest Pf. 36.).

A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás összegét, valamint a munkavállalótól esetlegesen levont tagdíj összegét a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10568955-49020011 számlaszámára kell átutalni, havonta a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.

Az utalással egy időben a munkáltatói hozzájárulásokról és a munkavállalóktól esetlegesen levont összegekről név, adószám, és jogcím szerinti kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére elküldeni.

A szerződéskötéssel kapcsolatos további információkkal kérjük, keressék meg Ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

Letölthető dokumentumok:

Telefon: (06-1) 880-6550

Telefax: (06-1) 880-6580
E-mail: info@epenztar.hu