Munkáltatói tájékoztató

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár több, mint húsz éves múltra visszatekintő tapasztalatával több, mint 35 ezer fős taglétszámával és 4,4milliárd Ft-ot meghaladó vagyonával az egészségpénztári szakma egyik meghatározó szereplője.

A Pénztár alakuló közgyűlését 1996. november 29-én tartotta. A Pénztárat a vasutas munkavállalók alapították, munkáltatói segítséggel.

A Pénztár tevékenysége 2016. március 1-től önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásával bővült.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyitott kiegészítő egészség- és önsegélyező pénztárként működik, munkáltató partnereink között nem csak a MÁV Zrt. és konszolidációs körébe tartozó gazdasági társaságok találhatók, hanem más nagyvállalatok, közepes méretű és néhány fős cégek, egészségügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, közintézmények egyaránt.

A MÁV Zrt. és konszolidációs körébe tartozó gazdasági társaságok munkavállalói részére 2020. évben bevezetett közvetlen egészségpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítésnek  köszönhetően a vasutas munkavállalók széles köre a munkáltatói bérszámfejtési rendszeren keresztül teljesíti tagdíjbefizetéseit.

Ha a munkáltató pénztártag tag munkavállalója tagdíjfizetését átvállalja, vagyis munkáltatói hozzájárulást biztosít részére, akkor ezt a Pénztárral kötött munkáltatói szerződés keretében teheti meg. A munkáltatói hozzájárulást a cég munkavállalóinak egységes feltételekkel köteles biztosítani: azonos összegben vagy a bér azonos százalékában, vagy a kafetéria rendszerének keretében.

Az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás 2019.január 1-től  jövedelemként adózik, azaz

  • a munkáltató 13% szociális hozzájárulási adót
  • a munkavállaló 33,5% közterhet (SZJA,társadalombiztosítási járulék) fizet utána

A munkavállaló adóját a munkáltató a juttatásból vonja le, a pénztártag egyéni számlájára a juttatás nettó értéke kerül.

2019-től az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás pénztárban jóváírt összege után a pénztártag (a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-ban foglalt feltételek szerint) 20 % adókedvezményre jogosult.

Az egészség- és önsegélyező pénztári forma számszerű előnyét az alábbiakban szemléltetjük. Példánkban azt mutatjuk be, hogy éves 100.000 Ft munkáltatói ráfordításból mekkora bevételt realizálhat a munkavállaló, ha ezt a jövedelemtöbbletet munkabérben vagy egészségpénztári hozzájárulásként kapja meg munkáltatójától.

Megnevezés Munkabér jellegű kifizetés Pénztári hozzájárulás
Munkáltatói ráfordítás összesen 100.000 100.000
Szociális hozzájárulási adó (13 %) 11.504 11.504
Munkáltató által fizetendő adó 11.504 11.504
Munkavállaló bruttó jövedelme 88.496 88.496
Személyi jövedelemadó (15 %) 13.274 13.274
Társadalombiztosítási járulék (18,5 %) 16.372 16.372
Munkavállaló nettó jövedelme 58.850 58.850
Igénybe vehető adókedvezmény (20 %) 0 11.770
Munkavállalói bevétel összesen 58.850 70.620
Jövedelem hatékonysága (%) 58,85 70,62

100.000 Ft munkáltatói ráfordítás esetében a munkavállalók több, mint 11%-al magasabb bevételhez jutnak, ha a munkáltató önkéntes pénztári munkáltatói tagdíj hozzájárulást biztosít a munkavállalónak, mintha ugyanezt a ráfordítást munkabér kifizetésére használná fel.