Munkáltatói tájékoztató

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár húsz éves múltra visszatekintő tapasztalatával több, mint 31 ezer fős taglétszámával és 3,4 milliárd Ft-ot meghaladó vagyonával az egészségpénztári szakma egyik meghatározó szereplője.

A Pénztár alakuló közgyűlését 1996. november 29-én tartotta. A Pénztárat a vasutas munkavállalók alapították, munkáltatói segítséggel.

A Pénztár tevékenysége 2016. március 1-től önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásával bővült.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyitott kiegészítő egészség- és önsegélyező pénztárként működik, munkáltató partnereink között nem csak a MÁV Zrt. és leányvállalatai találhatók, hanem más nagyvállalatok, közepes méretű és néhány fős cégek, egészségügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, közintézmények egyaránt.

Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás a MÁV VBKJ (Választható béren kívüli juttatási, vagyis kafetéria) rendszerének 2004. évi bevezetése óta az egyik legkedveltebb juttatási eleme a vasutas munkavállalók körében.

Ha a munkáltató pénztártag tag munkavállalója tagdíjfizetését átvállalja, vagyis munkáltatói hozzájárulást biztosít részére, akkor ezt a Pénztárral kötött munkáltatói szerződés keretében teheti meg. A munkáltatói hozzájárulást a cég munkavállalóinak egységes feltételekkel köteles biztosítani: azonos összegben vagy a bér azonos százalékában, vagy a kafetéria rendszerének keretében.

Az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás 2019.január 1-től az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás jövedelemként adózik, azaz

  • a munkáltató 19% (SZOCHO, szakképzési hozzájárulás)
  • a munkavállaló 33,5% közterhet (SZJA, nyugdíj-, egészségbiztosítási járulék) fizet utána

A munkavállaló adóját a munkáltató a juttatásból vonja le, a pénztártag egyéni számlájára a juttatás nettó értéke kerül.

2019-től az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás pénztárban jóváírt összege után a pénztártag (a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. éci CXVII. törvény 44/A §-ban foglalt feltételek szerint) 20 % adókedvezményre jogosult.

Az egészség- és önsegélyező pénztári forma számszerű előnyét az alábbiakban szemléltetjük. Példánkban azt mutatjuk be, hogy éves 100.000 Ft munkáltatói ráfordításból mekkora bevételt realizálhat a munkavállaló, ha ezt a jövedelemtöbbletet munkabérben vagy egészségpénztári hozzájárulásként kapja meg munkáltatójától.

Megnevezés Munkabér jellegű kifizetés Pénztári hozzájárulás
Munkáltatói ráfordítás összesen 100.000 100.000
Szociális hozzájárulási adó (17,5 %), Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) 15.966 0
Munkáltató által fizetendő adó 15.966 15.966
Munkavállaló bruttó jövedelme 84.034 84.034
Személyi jövedelemadó (15 %) 12.605 12.605
Nyugdíjjárulék (10 %) 8.403 8.403
Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék (8,5 %) 7.143 7.143
Munkavállaló által fizetendő Adók és járulékok 28.151 28.151
Munkavállaló nettó jövedelme 55.883 55.883
Igénybe vehető adókedvezmény (20 %) 0 11.177
Munkavállalói bevétel összesen 55.883 67.060
Jövedelem hatékonysága (%) 56 67

100.000 Ft munkáltatói ráfordítás esetében a munkavállalók több, mint 11%-al magasabb bevételhez jutnak, ha a munkáltató önkéntes pénztári munkáltatói tagdíj hozzájárulást biztosít a munkavállalónak, mintha ugyanezt a ráfordítást munkabér kifizetésére használná fel.