Tájékoztató tagjainknak

Az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére munkavállalók által alapított, a függetlenség, a kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott pénztári szervezet.

A Pénztár tulajdonosai maguk a tagok. A Pénztárba mind a magánszemély tagok, mind a munkáltatói tagok teljesíthetnek befizetéseket, mely után jelentős adókedvezményeket vehetnek igénybe.

Az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár – az 1993. évi XCVI. törvény szerint – a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, életmódjavító egészségpénztári, valamint önsegélyező szolgáltatásokat nyújthat (a törvényben szereplő feltételek megléte esetén).

A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások és a kiegészítő önsegélyező szolgáltatások igénybe vétele adómentes, ugyanakkor az életmódjavító egészségpénztári pénztári szolgáltatások adókötelesek.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár szinte valamennyi, a jogszabályok által engedélyezett szolgáltatást finanszíroz, és pénztártagjai kérésére minden olyan egészségpénztári szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval megköti a szerződést, aki vállalja a jogszabályban foglalt szolgáltatások szerződés szerinti teljesítését.

Pénztárunkban 2004. január 1. óta az egységes tagdíj változatlanul 5.000 Ft. Természetesen, ennél magasabb összegű havi tagdíjat is lehet fizetni, és lehetőség van eseti befizetések teljesítésére is.

Az egységes tagdíj fizethető egyénileg, a munkáltató által (akár VBKJ vagy kafetéria rendszerben is), illetve az egyéni és munkáltatói befizetés kombinációjával.

Alapképzési elveink különösen azok számára kedvezők, akik nagyobb összegű befizetést teljesítenek.

2024. január 1-től éves szinten sávosan 120.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 91,2 %-a, a befizetett összegek 120.000 Ft-ot meghaladó részéből pedig a befizetés 96,0 %-a az egyéni számlára kerül.

Az egyéni számlára jutó összeg – éves szinten számolva – az alábbiak szerint alakul:

Befizetés havonta (tagi, munkáltatói) Ft  

5000

 

 10000

 

15000

 

20000

 

25000

Befizetés éves szinten (tagi, munkáltatói együttesen) Ft  

60000

 

120000

 

180000

 

240000

 

300000

Egyéni számlára jutó Éves összeg, Ft  

54720

 

109440

 

167040

 

224640

 

282240

Egyéni számlára kerül a teljes éves befizetésből, %  

91,20%

 

91,20%

 

92,80%

 

93,60%

 

94,08%

2005. júliusa óta a működtetjük kártyarendszerünket. Tagjaink közeli hozzátartozóik részére társkártyát igényelhetnek. Az öt évig érvényes kártya és társkártya díja 3.000 Ft, a kártya használatáért tagjainkat semmilyen további díj nem terheli.

A POS terminállal nem rendelkező szolgáltatóknál tagjainknak lehetőségük van készpénzkímélő módon, a kártyaközponton keresztül lebonyolított telefonos zárolással is igénybe venni a szolgáltatásokat.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az egészségpénztári szolgáltatások tekintetében várakozási idő nincs.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások esetében az egyéni számlára beérkezett egyéni befizetés, munkáltatói hozzájárulás és adomány a jogszabályban meghatározottak szerint a beérkezést követő 180. naptól használható fel.

A pénztártag és közeli hozzátartozói által igénybe vett szolgáltatás értékét teljes egészében az érintett tag egyéni számlájának a megterhelésével fizeti a Pénztár. A hatályos Alapszabály és Szolgáltatási szabályzat előírásainak megfelelően a pénztártagok által benyújtott egészségpénztári szolgáltatási igények kifizetéséről a beérkezést követő nyolc munkanapon belül, önsegélyező szolgáltatási igények kifizetéséről 25 munkanapon belül intézkedünk.

Az önkéntes pénztári adókedvezményre jogosító befizetések után 20 % adókedvezmény, 2014-től életkortól függetlenül egységesen maximum 150.000 Ft pénztári jóváírásáról rendelkezhet a Pénztártag az adóhatóság felé, éves adóbevallása keretében (éves szinten 750 ezer Ft befizetés).

A Pénztártag – külön nyilatkozattal – egyéni számlájának meghatározott részét a rendelkezéstől számított két évre lekötheti. E rendelkezéssel a Pénztártag vállalja, hogy a lekötött összeget a kétéves időtartamon belül nem veszi igénybe.

A lekötött összeg 10%-ának megfelelő összegről rendelkezhet egyéni számlája javára a Pénztártag. Idő előtti feltörés esetén a feltört összeg után a tagnak adófizetési kötelezettsége lesz.

A jogszabályban meghatározott prevenciós kiadások után (az említett felső korlátokon belül) szintén 10%-os SZJA kedvezmény érvényesíthető. A Pénztártag rendelkezése alapján az adóhatóság által átutalt összeget a Pénztár levonás nélkül írja jóvá a tag egyéni számláján, így az továbbra is a tagok megtakarításait növeli. Ezt a lehetőséget jövedelemhatártól függetlenül minden pénztártag igénybe veheti, akinek megfizetett (munkáltató által levont) személyi jövedelemadója fedezetet nyújt rá. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezményről való rendelkezés során egy pénztárt jelölhet csak meg a magánszemély, akkor is, ha több pénztárba (pl. egészség és nyugdíj) teljesített egyéni befizetést. Fontos, hogy a rendelkezés megtételekor is tagja kell lenni az adóbevallásban megjelölt pénztárnak.

Kérjük, ha a pénztári tagsággal, az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások elszámolhatóságával kapcsolatban kérdései merülnek fel, nézze át oldalainkat, ahol összegyűjtöttük a pénztári tagok széles körét érintő legfontosabb információkat.

Ha nem talál választ a felmerült kérdésére, hívja Ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon nekünk, és levelét igyekszünk rövid időn belül megválaszolni.

Telefon: (06-1) 880-6550

Vasútüzemi telefon/telefax: 01/41-36, 01/41-79

Telefax: (06-1) 880-6580

E-mail: info@epenztar.hu