A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2019. május 28-án került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Pénztár 2018. évi éves Pénztári beszámolóját, és döntött személyi kérdésekben.
A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.

2019. június 4.