A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben 5. §-ában foglalt felhatalmazással élve elektronikus hírközlési eszköz útján 2020. december 15-én megtartott ülésén elfogadta a Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervét.
Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy az Igazgatótanács köteles a Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervének elfogadására vonatkozó döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli küldöttközgyűlés napirendjére kell tűzni.

Budapest, 2020. december 18.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár