Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) 2021. december 13-án 10 óra 30 percre összehívott küldöttközgyűlésének határozatképtelensége miatt ugyanaznap 10 óra 45 perckor az előre meghirdetett helyszínen megismételt küldöttközgyűlés került megtartásra.
A Pénztár Alapszabálya értelmében a megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. A megismételt küldöttközgyűlésen megjelent 21 fő küldött 14.199 fő pénztártag képviseletében az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján megtárgyalta és elfogadta a Pénztár 2022-2024. évi pénzügyi tervét.
A megismételt küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.

Budapest, 2021. december 16.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár