Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az E-Penztar internetes felületen (továbbiakban: Tagi portál) elérhető személyes adatok köre bővítésre került.
A tagi portál személyes adatok oldalán tagjaink ellenőrizhetik a Pénztár által nyilvántartott személyes adataikat.

A tagi portálon megjelenített személyes adatok körét a pénzmosás elleni törvény (2017. LIII. törvény) szerinti ügyfél azonosítás során a Pénztár által nyilvántartott alábbi pénztártagi adatokkal bővítettük:
• azonosító okmány típusa,
• azonosító okmány érvényességi ideje,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
• pénztártag közszereplői státusza

A Pénztár honlapjának nyitólapjáról az E-pénztár menüpontra kattintva tagkód és egyéni jelszó segítségével lehet elérni a szolgáltatást.

Kérjük tagjainkat, hogy ellenőrizzék a tagi portál személyes adatok oldalán a Pénztár által nyilvántartott adatokat.
Abban az esetben, ha a személyes adatai időközben megváltoztak, akkor az adatmódosítás elnevezésű nyomtatványunkon jelentsék be a változást a Pénztárnál. Az adatmódosítás nyomtatvány a Pénztár honlapján a www.epenztar.hu/nyomtatvanyok/ oldalról vagy itt letölthető. Kérjük, ha személyi azonosító okmánya vagy lakcímkártyája változott, szíveskedjen mellékelni az okmány másolatát is (személyi azonosító okmány mindkét oldala, lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala).

Budapest, 2022. május 27.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár