Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a járványügyi veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok érvényessége 2022. június 30-án lejárt.
Kérjük, hogy gondoskodjanak lejárt okmányaik megújításáról és az érvényes okmányok másolatainak a Pénztárunkhoz történő megküldéséről.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, így a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár is köteles a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani tagjait, hogy naprakész ügyfél-átvilágítási adatokkal rendelkezzen tagjairól. A pénztártagok ügyfél azonosításának felülvizsgálata keretében a korábbi ügyfél azonosítás során benyújtott személyi azonosító okmány érvényességét is megvizsgálja a Pénztár. Ezért kérjük mindazon tagjaink együttműködését, akiknek a korábban elvégzett ügyfél azonosítást követően járt le a Pénztár részére megküldött személyi azonosító okmányuk érvénytartama, hogy az új érvényes személyi azonosító okmányuk mindkét oldaláról készített másolatot és a tagi adatok változásának bejelentésére szolgáló adatmódosítás elnevezésű nyomtatványunkat kitöltve és aláírva legkésőbb 2022. augusztus 31-ig küldjék meg a Pénztárba. Az adatmódosítás nyomtatvány itt tölthető le.

Az új érvényes személyi azonosító okmány megküldésének a hiányában a Pénztár 2022. szeptember 1-ét követően – a hiányzó dokumentum pótlásáig – köteles a szolgáltatások kifizetését és az egészségkártya használatát megtagadni.

Tagjaink a Pénztár honlapján keresztül tagkódjuk és egyéni jelszavuk segítségével elérhető E-Pénztár internetes felületen (más néven Tagi portálon) ellenőrizhetik a Pénztár által nyilvántartott személyes adataikat és ügyfél azonosításuk állapotát.

Budapest, 2022. július 11.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár