Tájékoztatjuk az érintett tagjainkat, akik előzetes felhívásunk ellenére 2022. október 7-ig nem nyújtották be Pénztárunkhoz az új személyi azonosító okmányukról készített másolatot, hogy a korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a Pénztár 2022. október 8-tól a szolgáltatás kifizetések teljesítését és az egészségkártya használatát kénytelen volt zárolni.

A zárolás következtében az egyéni számlák egyes funkciói nem működnek: szolgáltatási kifizetést teljesíteni nem tudunk és az egészségkártya sem használható. Az egyéni számlára érkező jóváírásokat a Pénztár fogadja és lekönyveli az érintett pénztártag javára.

Tagjaink a Pénztár honlapján keresztül tagkódjuk és egyéni jelszavuk segítségével elérhető Tagi Portál internetes felületen (más néven E-Pénztár) ellenőrizhetik a Pénztár által nyilvántartott személyes adataikat, többek között az azonosító okmány érvényességének a dátumát is.

Kérjük az érintett tagjainkat, hogy az ügyfélazonosítás aktualizálásához mielőbb küldjék meg az új érvényes személyi azonosító okmányuk mindkét oldaláról készített másolatát és a tagi adatok változásának bejelentésére szolgáló adatmódosítás elnevezésű nyomtatványunkat kitöltve és aláírva, annak érdekében, hogy pénztári szolgáltatásokat ismét teljeskörűen igénybe tudják venni.  Az adatmódosítás nyomtatvány itt tölthető le.

Budapest, 2022. október 10.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár