A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa a Pénztár Alapszabálya és Választási szabályzata alapján pótküldöttek megválasztására a következő helyszínekre és időpontokra hívja össze a pótküldöttválasztó gyűléseket:

Küldöttválasztó körzet Időpont Helyszín
BUDAPEST 2023. szeptember 15. 10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Budapest 1.emeleti tanácsterem 1087 Budapest Kerepesi út 3.
DEBRECEN 2023. szeptember 20. 10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen igazgatói tanácsterem 4024 Debrecen Piac u. 18.
MISKOLC 2023. szeptember 19. 10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc 1. emeleti tanácsterem 3530 Miskolc Szemere u. 26.
PÉCS 2023. szeptember 18. 10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Pécs 1. emeleti tanácsterem 7623 Pécs Szabadság u. 39.
SZEGED 2023. szeptember 14. 10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Szeged igazgatói tanácsterem 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 28-30.
SZOMBATHELY 2023. szeptember 13. 10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Szombathely 1. emeleti tanácsterem 9700 Szombathely Széll K. u. 2.

A pótküldöttválasztó gyűlések napirendi pontjai:

1. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár pótküldötteinek megválasztása.
2. Egyebek.

A napirendi pontokkal összefüggő előterjesztés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár székhelyén (1144 Budapest, Kőszeg utca 26.) ügyfélszolgálati időben megtekinthető.

A pótküldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a pótküldöttválasztó körzethez tartozó pénztártagok több mint fele megjelent.

A pótküldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt pótküldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pontokkal és az eredeti helyszínen ugyanaznap 10 óra 15 perckor kerül megtartásra.

A megismételt pótküldöttválasztó gyűlés az előzetesen meghirdetett eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az Igazgatótanács a pótküldöttek megválasztása céljából hat pótküldöttválasztási körzetet jelöl ki.

Az egyes pótküldötti körzetek száma és a hozzá tartozó területek megoszlása megegyezik a 2021. évben megválasztott küldötti körzetek számával és megoszlásával:

Pótküldöttválasztó körzet Pótküldöttválasztó körzethez tartozó terület
BUDAPEST Budapest, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegye
DEBRECEN Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
MISKOLC Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye
PÉCS Baranya, Somogy és Tolna vármegye
SZEGED Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye
SZOMBATHELY Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegye

Az Igazgatótanács a Pénztár Alapszabályában foglaltak alapján a pótküldöttválasztó körzetekben megválasztandó pótküldöttek létszámát összesen 48 főben határozza meg.

Az egyes pénztártagok pótküldöttválasztó körzetekbe történő besorolását a Pénztár Igazgatótanácsa az egyes pénztártagok pénztárban nyilvántartott levelezési címe alapján határozta meg.

Az egyes pótküldöttválasztó gyűléseken szavazati joggal rendelkezik mindazon tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártag, akinek személyi azonosító okmányában szereplő tartózkodási helye (ennek hiányában lakóhelye) az adott pótküldöttválasztó körzetbe tartozik, és aki már 2023. augusztus 31-én a pénztár tagja volt.

Az egyes pótküldöttválasztó gyűléseken pótküldöttnek azok a tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagok választhatók, akik már 2023. augusztus 31-én a pénztár tagjai voltak.

A pótküldöttválasztó gyűlésen a pótküldöttválasztó körzethez tartozó minden pénztártagnak egy szavazata van, minden szavazat egyenlő.

Az egyes pótküldöttválasztó körzetekben megválasztandó pótküldöttek létszáma megegyezik az adott választási körzet küldötteinek a számával.

Küldöttválasztó körzet Megválasztandó pótküldöttek száma (fő)
BUDAPEST 16
DEBRECEN 7
MISKOLC 7
PÉCS 5
SZEGED 6
SZOMBATHELY 7
Összesen 48

 

Felkérjük a pótküldöttválasztó gyűléseken résztvevő tagjainkat, hogy személyi azonosításra alkalmas okmányaikat hozzák magukkal.

 

Budapest, 2023. augusztus 09.

 

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár