Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya és Választási szabályzata alapján 2023. szeptember 13-20-a között megtartott pótküldöttválasztó gyűléseken megjelent pénztártagok megválasztották a Pénztár pótküldöttjeit.

A pótküldött feladata a küldött akadályoztatása esetén annak helyettesítése a Pénztár küldöttközgyűlésén. A pótküldöttválasztó gyűléseken megválasztott pótküldöttek névsora itt tekinthető meg.

 

Budapest, 2023. szeptember 25.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár