Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlésének a döntése értelmében a tagdíjbefizetések alapok közötti felosztása 2024. január 1-től módosul.

A módosítás következtében a tagdíjszerkezet első sávjának határa 84.000 Ft-ról 120.000 Ft-ra emelkedik változatlan alapok közötti felosztás mellett.

Az egyes (egyéni és/vagy munkáltatói) tagdíjbefizetések alapok közötti felosztása 2024. január 1-től kezdődően év elejétől göngyölítve sávosan a befizetés százalékában kifejezve a következők szerint alakul:

  • éves szinten 120.000 Ft-ig történő tagdíjbefizetés (egyéni és/vagy munkáltatói) esetében a befizetés összegének 91,2 százaléka az egyéni számlára, 8,7 százaléka a működési alapba és 0,1 százaléka a likviditási alapba kerül,
  • éves szinten 120.000 Ft-ot meghaladó tagdíjbefizetés esetében a befizetés összegének 96 százaléka a pénztártag egyéni számlájára és 4 százaléka a működési alapba kerül.

Az egységes havi tagdíj 2024. évben is változatlanul 5.000 Ft.

Budapest, 2023. december

 

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár