A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2024. május 27-én került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján megtárgyalta és elfogadta az Igazgatótanács 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, a Pénztár 2023. évi éves Pénztári beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság előző beszámolója óta végzett ellenőrzéseiről és azok megállapításairól szóló beszámolóját és 2024. június 1-jei hatályba lépéssel a Pénztár Alapszabályának a módosítását.

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.

Budapest, 2024. május 30.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár