Az egészség- és önsegélyező pénztári adókedvezmények megállapítására vonatkozó főbb adózási szabályok 2018.

2018-ban változatlanul élhetünk az önkéntes pénztári egyéni befizetések adókedvezményeivel.

Összefoglalónkban az egészség- és önsegélyező pénztári egyéni befizetés adókedvezményének megállapítására vonatkozó, 2018. évban hatályos főbb adózási szabályokat ismertetjük.

Adókedvezményre jogosító jogcímek

  • önkéntes pénztári egyéni befizetések,
  • támogatói adomány egyéni számlán jóváírt összege,
  • 2018. évben történt két éves lekötés az egyéni számlán (lekötött összeg 10%-a),
  • egyéni számláról történt prevenciós szolgáltatás igénybevétele (igénybe vett szolgáltatás értékének 10%-a).

Adókedvezményre jogosító befizetések számítása

Az adókedvezményre jogosító befizetéseket az adókedvezmény mértékének meghatározása során össze kell adni. Fontos: nem csak azokat a befizetéseket kell összevonni, melyek különböző jogcímek alapján a pénztártag Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztári egyéni számláján kerültek jóváírásra. Amennyiben valaki több típusú önkéntes pénztár tagja (nyugdíj, önsegélyező), akkor valamennyi pénztárba történt adókedvezményre jogosító befizetést kell összesítetten számba venni.

A munkáltatói hozzájárulás, valamint a pénztártag rendelkezése alapján az adóhatóság által átutalt és az egyéni számlán jóváírt összeg további adókedvezményre nem jogosít.

Az adókedvezmény maximális mértéke

Az egyéni befizetések 20%-áról, (750.000 Ft befizetése esetén) maximum 150.000 Ft-ról rendelkezhet a Pénztártag, de csak a személyi jövedelemadó-kötelezettség mértékéig.
A befizetés után járó maximális kedvezményt életkortól függetlenül, és akár egy pénztárba történő befizetéssel is igénybe lehet venni.

A két éves lekötés és a prevenciós szolgáltatások kedvezményével együtt számított adókedvezmények nem léphetik túl a fentiekben leírt értékhatárt.
Az adókedvezményt az tudja igénybe venni, akinek munkáltatója által levont, befizetett adóelőlege, az éves bevallásban – a családi kedvezmény és egyéb kedvezmények figyelembe vételével – megállapított SZJA-ja erre lehetőséget biztosít.

Az adókedvezmény igénybevételének módja

Az egyéni befizetések adókedvezményét a pénztártagnak a pénztári számlájára kell kérnie (A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény megfogalmazása szerint: „rendelkezés az adóról”).
A pénztártag az éves adóbevallásában kell feltüntesse az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárának nevét, adószámát, és e rendelkezés alapján a pénztári kedvezmény összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) átutalja a tag önkéntes pénztári egyéni számlájára.
Abban az esetben, ha valaki több önkéntes pénztár tagja, akkor is csak egy pénztárat jelölhet meg, hogy oda utalja az adóhatóság az egyéni befizetésekkel kapcsolatos összes kedvezményt, függetlenül attól, hogy a pénztárak között hogyan oszlott meg az adókedvezményre jogosító befizetés.
Az adóról történő rendelkezéssel kapcsolatban csak azt az önkéntes nyugdíj-, egészség-, vagy önsegélyező pénztár egyikét lehet megjelölni, amelybe az adóévben a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás érkezett, egészségpénztárban 2018. évben 2 éves lekötés történt, illetve prevenciós szolgáltatás igénybevételére került sor.

A hatályos jogszabályok értelmében a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár a NAV által kiutalt összeget kizárólag akkor írhatja jóvá egyéni számláján, amennyiben a magánszemély az adókedvezmény összegének Adóhatóság részéről történt átutalásakor is pénztárunk tagja. Abban az esetben, ha időközben pénztári tagsága más pénztárba történt átlépéssel szűnt meg, az átvevő pénztárhoz utaljuk a NAV által átutalt összeget. Az adóigazolás kiadása és a NAV utalása közötti időben kilépett tagok esetén az adókedvezmény összegét a NAV számlájára kell visszautaljuk.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezményekre vonatkozó részletes rendelkezés teljes terjedelmében személyi jövedelemadóról szóló törvény 44/A §-ában található meg. A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény teljes terjedelemben a www.magyarorszag.hu honlapon is elérhető.