Egészségpénztári számlák beküldése, utalás

A készpénzfizetési (vagy a pénztártag által átutalással kifizetett) számlákat kitöltött, a pénztártag által aláírt „Igénybejelentés egészségpénztári szolgáltatásokhoz” nyomtatvánnyal együtt szükséges a Pénztárba megküldeni. Kérjük, csak akkor küldjék be a számlákat, ha azok összértéke meghaladja az 1.000 Ft-ot, tekintettel arra, hogy az egészségpénztári számlák utalását a hatályos szabályzataink értelmében 1.000 Ft összesített értékhatár felett teljesítjük.

Kérjük, amennyiben az igénybe vett szolgáltatás elszámolása csak orvosi javaslat megléte esetén lehetséges, a számlához küldjék meg az igazolást is. Ha a szolgáltatás ellenértékét a pénztártag átutalással egyenlítette ki, igazolni kell az átutalás tényét (banki utalás kivonata, szolgáltató igazolása)

Az egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó igények feldolgozása folyamatos, a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül történik meg az utalás a pénztártag által írásban bejelentett bankszámlaszámra.
Bankszámlaszám megváltozása esetén az adatmódosító lapot kell kitölteni.
Szolgáltatási igénybejelentőn nem lehet bankszámlaszámot módosítani.

Ha a szolgáltatás igénybevételére egészségkártya használatával került sor, a számlát mindig a Szolgáltató juttatja el a Pénztárnak, a számla ellenértékét közvetlenül a Szolgáltató részére utaljuk. Az orvosi igazolást a szolgáltatás igénybe vétele előtt célszerű benyújtani a pénztárba. Az orvosi igazolást (annak érvényességi idején belül) az adott szolgáltatás típushoz egyszer kell beküldeni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem áll módunkban a számlákat elfogadni, ha:

  • a Pénztártag, szolgáltatásra jogosult hozzátartozója nem elfogadható szolgáltatást vesz igénybe, nem elszámolható terméket vásárol,
  • a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a szolgáltatói szerződés, de a Szolgáltatóval a Pénztár nem áll szerződésben,
  • a kiállított számla nem felel meg a számlázásra vonatkozó jogszabályoknak.

Tagjaink által beküldött számláknál folyamatosan, automatikusan vizsgáljuk a rendelkezésre álló fedezetet. A számlákat egyenként (és nem igényenként!), tételesen rögzítjük a nyilvántartó rendszerben, és akkor utaljuk el a számla teljes összegét, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll (és a számla megfelel a jogszabályi és egészségpénztári előírásoknak).

Lehetséges, hogy a fedezet átmenetileg nem áll rendelkezésre, de a munkáltató soron következő utalása vagy egyéni befizetés teljesítése esetén automatikusan megvizsgáljuk, van-e megfelelő fedezet a beküldött, de még el nem utalt számlákra. Ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll, az utalás a fedezetvizsgálatot követő banki napon megtörténik.

Így előfordul, hogy egy igénybejelentővel beküldött több számlára akár 2-3 havi tagdíj beérkezését követően is, több alkalommal, számlánként utalhat a pénztár. A számlák érkezési, iktatási sorrendben kerülnek feldolgozásra. Az igénybejelentő nyomtatványon jelölhető, ha a Pénztártag a számla ellenértékét csak a rendelkezésre álló fedezet erejéig kéri átutalni. Egy számlára csak egy kifizetést teljesítünk továbbra is, részkifizetés kérése esetén a Pénztártag a számla fennmaradó, ki nem fizetett összegére nem tarthat igényt.

Lehetséges, hogy az igényelt szolgáltatás összege nagyobb, mint a Pénztártag egyéni egészségszámláján lévő összeg (pl. lézeres szemműtét, fogpótlás). Ilyenkor lehetőség van arra is, hogy a szükséges összeget (különbözetet) előre átutalja a Pénztártag az egyéni számlájára, hogy a teljes összeg rendelkezésre álljon. Az összeg beérkezése után már egészségkártyával is igénybe lehet venni a szolgáltatást. Az így befizetett összegre 20 %-os adókedvezmény is jár.

Az adóköteles életmódjavító szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások igénybe vétele esetén a pénztártagnak az összevont adóalapba tartozó jövedelme keletkezik és SZJA fizetési kötelezettség terheli.

A Pénztár az adóköteles életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó készpénzfizetési számla ellenértékét akkor téríti meg a Pénztártag részére, ha a Pénztártag ezt írásban kéri. A honlapról letölthető (Adónyilatkozat elnevezéssel) nyilatkozat visszavonásig érvényes, a már elszámolt, kifizetett számlák tekintetében nem módosítható.