Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatok ellátása körében nyújtott szolgáltatásai között gyógyászati segédeszközök, lakossági felhasználásra alkalmas, hatósági engedéllyel rendelkező orvostechnikai eszközök megvásárlásához is nyújt támogatást.

Orvostechnikai eszköz a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint minden olyan készülék, berendezés, anyag vagy más termék, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történt alkalmazásra szolgál

 • betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, a beteg tüneteinek enyhítése,
 • sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, vagy kompenzálása,
 • az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása, módosítása,
 • fogamzásszabályozás

céljából.
Gyógyászati segédeszköznek minősülnek a TB támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről szóló jogszabályban meghatározott eszközök. A jelenleg hatályos jogszabály (14/2007. (III.14.) EüM rendelet) szerinti gyógyászati segédeszközök közül leggyakrabban az alábbi eszközök elszámolására kerül sor a Pénztárnál:

 • Szemüveglencsék és szemüvegkeretek
 • Kontaktlencsék, kontaktlencse ápolók és tartozékok
 • Hallásjavító készülékek és azok tartozékai
 • Fogpótlások, fogszabályozó készülékek
 • Kötszerek, ragtapaszok, kötésrögzítők
 • Ortopéd cipők (méretsoros vagy egyedi méretvétel alapján készített)
 • Ortopéd betétek
 • Sérvkötők
 • Kompressziós harisnyák
 • Járóeszközök (járóbotok, mankók, járókeretek)

A Pénztár támogatása kiterjed a társadalombiztosítással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban (14/2007. (III.14.) EüM rendelet) meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részének támogatására, vagy a támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatására.

Szemüveg, kontaktlencse, hallásjavító eszközök vásárlásának támogatásához (feltéve, hogy társadalombiztosítási támogatás igénybe vétele nélkül történik és a megvásárolt termék nem vényköteles) orvosi igazolás (javaslat), vagy a vény fénymásolata szükséges. Az orvosi igazolást az adott szolgáltatás típushoz egyszer kell beküldeni. Szemüveg, kontaktlencse vásárlásának a finanszírozása szakképzett optómetrista javaslata alapján is fizethető.
Ha a terméken, gyűjtőcsomagoláson és a használati, kezelési utasításban „H Eü01”, vagy „CE1011” kód jelölése szerepel, akkor a termék biztosan:

orvostechnikai eszköz, és az Egészségügyi Minőségfejlesztési Intézet (EMKI, korábbi nevén Orvos és Kórháztechnikai Intézet, ORKI) által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

Ha a termék alacsony kockázatú, akkor magának a gyártónak kell tanúsítania az alapvető követelményeknek való megfelelést és saját hatáskörben felhelyezheti a terméken a „CE” jelölést. Egy terméken a CE jelölés önmagában még nem azt jelenti, hogy az orvostechnikai eszköz, hanem azt, hogy a termékre vonatkozó valamennyi alapvető követelménynek megfelel (így például kielégíti a villamosbiztonsági követelményeket, stb.).
Ha tehát olyan gyógyászati segédeszközt vagy orvostechnikai eszközt akar elszámolni az Egészségpénztárban, melyen CE jelzés szerepel, de EMKI (ORKI) tanúsítvány nélküli, akkor a számlában az eladó kereskedőnek fel kell tüntetni a CE számot, vagy a számla mellé csatolt használati utasításból ki kell derülnie, hogy „orvostechnikai termék”.

Fontos: a CE jelzés önmagában még nem jelöli azt, hogy az adott termék orvostechnikai eszköz. A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek. CE jelzéssel kell ellátni az orvostechnikai eszközök mellett pl. a gyermekjátékokat, a munkavédelmi eszközöket, villamos termékeket, elektromágneses zavart okozó berendezéseket, felvonókat stb.

Az orvostechnikai eszközökre a 93/42/EGK direktíva valamint a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet vonatkozik.
Kérjük győződjön meg a termék ismertetőjében, hogy abban szerepel-e valamelyik hatóság minősítése (megnevezés, engedélyszám) és valóban orvostechnikai eszköznek minősül-e!
Kérjük, segítse a Pénztár munkatársait azzal, hogy a számlához csatolja a termék ismertetőjét vagy annak fénymásolatát!