Önsegélyező szolgáltatások igénybe vételének általános feltételei

Az önsegélyező szolgáltatások igénybevételére és elszámolására vonatkozó szabályokat az 1993. évi XCVI. törvény, a 268/1997 (XII.22.) Kormányrendelet, a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata határozzák meg.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások az adott szolgáltatáshoz rendszeresített igénybejelentő lapon, a hozzá csatolt nyomtatványokkal igényelhető. A szolgáltatást kizárólag a Pénztártag igényelheti, akkor is, ha a szolgáltatás igénybevételére kedvezményezettje jogán van lehetőség. A nyomtatványok útmutatást adnak a csatolandó dokumentumok körére.

Önsegélyező pénztári szolgáltatáshoz az egészségpénztári kártya nem használható.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások az egyes szolgáltatások alapjául szolgáló esemény bekövetkezte után, vagy állapot fennállása idején nyújthatók. A szolgáltatási igény benyújtására jogvesztő bejelentési határidő van: 120 nap. Fontos: az igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül a pénztárhoz be kell nyújtani.

Az önsegélyező szolgáltatások esetében várakozási idő van. Ez azt jelenti, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál az egyéni, munkáltatói, adomány befizetések csak 180 nappal a befizetés után vehetők igénybe önsegélyező kifizetésekre. Az egyéni számlán jóváírt hozam és adójóváírás a jóváírást követően, várakozási idő nélkül felhasználható önsegélyező pénztári szolgáltatásokra is.

Egyes szolgáltatásoknál a jogszabály maximális kifizethető összeget határoz meg, pl. lakáshitel támogatásnál havonta a minimálbér 15%-a, vagy beiskolázási támogatásnál gyermekenként és évente a minimálbér összege. Azon szolgáltatásoknál, amelyeknél igénybevételi felső határ van megjelölve, a maximális értékösszeg a Pénztártagra és a szolgáltatásra jogosultakra együttesen érvényes.

A szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 8 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárnak. A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezménye a pénztártagot terheli, a jogalap nélküli felvett szolgáltatások után a pénztártagnak az adó-és járulék terheket meg kell fizetni.

A Pénztár az önsegélyező pénztári szolgáltatást a szolgáltatási igény beérkezését követő 25 munkanapon belül utalja. A folyamatos, rendszeres (járadék jellegű) havi kifizetéseket a Pénztár havonta egy alkalommal teljesíti. Az utalás a pénztártag által írásban bejelentett bankszámlaszámra történik.

Önsegélyező szolgáltatásra (beleértve a fedezet hiány miatti részleges térítést) minimálisan kérhető összeg 2.000 Ft.

Bankszámlaszám megváltozása esetén az adatmódosító lapot kell kitölteni. Szolgáltatási igénybejelentőn nem lehet bankszámlaszámot módosítani.

A pénztártag a Pénztár szolgáltatásaira akkor válik jogosulttá, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

  • az igényelt szolgáltatás feltételeként előírt várakozási idő eltelt,
  • az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat hiánytalanul a Pénztár rendelkezésére bocsátotta,
  • a szolgáltatás igénybevételére jogszerző közeli hozzátartozóját bejelentette a Pénztárba,
  • a szolgáltatásra előírt felső (maximális) értékhatárt még nem merítette ki,

és nincs a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó elszámolása folyamatban (kilépési, átlépési kérelme).