Önsegélyező szolgáltatások összefoglaló táblázata

Az önsegélyező szolgáltatások igénybevételére és elszámolására vonatkozó szabályokat az 1993. évi XCVI. törvény, a 268/1997 (XII.22.) Kormányrendelet, a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata határozzák meg. Ezek alapján készítettük el a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit összefoglaló táblázatunkat.

Szolgáltatás megnevezése Kifizetési korlát 180 napos korlát Igénylő Kifizetési lehetőség
Szülési segély orvosi kezelésre (szerződött szolgáltató esetén célszerű egészségpénztári szolgáltatásként igényelni) nincs igen Tag, jogosult több alkalommal
Szülési segély születéskor gyermekenként 500.000 Ft igen Tag, jogosult egyszeri
Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) különbözeti összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) támogatással megegyező összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Munkanélküliségi ellátások különbözeti összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Rokkantsági járadék, ápolási díj támogatással megegyező összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Hátramaradottak segélyezése hozzátartozó halála esetén (Pénztártag halála esetén egészségpénztári szolgáltatásként igényelendő) nincs igen Tag egyszeri
Neveiésiév-kezdési, tanévkezdési támogatás gyermekenként a tárgyévi minimálbér összege igen Tag, jogosult időszak alatt többször
Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása védendő fogyasztónak havonta a tárgyévi minimálbér 15 %-a igen Tag több alkalommal
Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása havonta a tárgyévi minimálbér 15 %-a igen Tag több alkalommal
Intézményi idősgondozás támogatása havonta a mindenkori nyugdíjminimum összege igen Tag, jogosult gondozás alatt többször