Orvosi igazolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az 1993. évi XCVI. törvény és ennek megfelelően a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási szabályzata néhány – az alábbiakban felsorolt – szolgáltatás kifizetéséhez orvosi igazolás (javaslat) benyújtását írja elő:

  • otthoni gondozás,
  • gyógyászati segédeszközök közül a látásjavítás és hallásjavítás eszközei.

Orvosi igazolást (javaslatot) a háziorvostól, üzemorvostól, szakorvostól is lehet kérni, annak kiállításához nem szükséges, hogy az orvossal szerződést kössön a Pénztár (ha a javaslatot az orvos csak külön díjazás ellenében állítja ki, a javaslat elkészítésére vonatkozó számla kifizetéséhez már szükséges a szolgáltatói szerződés megléte).

Az orvosi igazolás lehet egy alkalomra szóló, de beszerezhető a tag által hosszabb időtartamra is (pl. igazolás arról, hogy a tag (szolgáltatásra jogosult) szemüveget, kontaktlencsét hord). Kérjük tagjainkat, hogy a beküldésre kerülő számlákhoz csatolják a szükséges igazolásokat.

A hosszabb időtartamra vonatkozó igazolásokat a Pénztár számítógépes rendszerében is nyilvántartja. Az orvosi igazolás (javaslat) a személyes egészségterv elkészítésekor is kérhető az orvostól. Ha a személyes egészségterv a fenti szolgáltatásokra orvosi javaslatot tartalmaz, akkor nem szükséges külön igazolás, azonban ügyelni kell arra, hogy a személyes egészségterv érvényessége az elkészítéstől számított két év.

Orvosi igazolással (javaslattal) az kell rendelkezzen, aki a szolgáltatást igénybe vette (Pénztártag vagy hozzátartozó).
Az orvosi igazolás legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza:

  • a tag (szolgáltatásra jogosult) neve, címe,
  • szolgáltatásra jogosult részére szóló igazolás esetén a tag neve, címe,
  • a javasolt szolgáltatások,
  • a kiállítás dátuma, az orvos aláírása, bélyegzője.

Szemüveg, kontaktlencse, hallókészülék és tartozékai elszámolása esetén orvosi igazolásként Pénztárunk elfogadja az OEP vény másolatát is.
Szemüveg, kontaktlencse elszámolása esetén orvosi igazolásként elfogadjuk a számítógépes szemvizsgálatot végző optometrista igazolását is.

Egészségkártyás vásárlás esetén gyakori probléma, hogy a szemüveget (kontaktlencsét) a pénztártag hozzátartozója részére vásárolta, az orvosi javaslat is a hozzátartozó nevére szól, azonban a számlát az optika a Pénztártag nevére állította ki, és nem tüntette fel, hogy a szemüveg ténylegesen kinek a részére készült. Ilyen esetekben a Pénztártag orvosi javaslatának meglétét tudjuk csak ellenőrizni.
Kérjük, a számla aláírásakor ellenőrizzék annak helyes kiállítását!

Fontos: még orvosi igazolással sem tudjuk elfogadni azokról a termékekről, szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyek az egészségpénztárak által egyébként nem finanszírozhatók.