Panaszkezelés

A Pénztár panaszkezelési szabályzata itt tekinthető meg.

Vitája rendezését először Pénztárunkkal kísérelje meg, panaszának kivizsgálását minden esetben Pénztárunknál kezdeményezze.
Panaszát bejelentheti:

  • személyes ügyfélszolgálatunkon: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26., ahol személyes ügyfélszolgálatunk hétfőtől-csütörtökig 8.00.-16:00 óra, pénteken 8.00-12.00 között áll rendelkezésére.
  • telefonos ügyfélszolgálatunkon: +36 1 880-6550.
    Telefonos ügyfélszolgálatunk hétfőn 8:00-20:00, keddtől csütörtökig 8:00-16:00 pénteken 8.00-12.00 között áll rendelkezésre.
  • írásban a 1583 Budapest, Pf. 36 levelezési címünkre, vagy e-mailben az info@epenztar.hu címre írt levélben.

A fogyasztóvédelmi panasszal és a további jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi helyeken talál részletes tájékoztatást:

Panasz a szolgáltatónak

Pénzügyi panasz

Hová fordulhatunk kérelemmel vagy keresettel?

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Fax: +36 1 489 9102
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Békéltető Egyesület
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 172
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

Adatvédelmi panasz tárgyát képező igény elbírálásával kapcsolatos sérelmének orvoslása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu/