Személyes egészségterv elkészítésének szabályai és érvényessége

A személyes egészségterv a pénztártag, illetve a kedvezményezett (szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó) egészségügyi állapotának felmérésére irányul, és az állapotfelmérés eredményeinek függvényében az életvezetésre vonatkozóan tanácsokat fogalmaz meg.
Az egészségtervben foglaltak indokolhatják olyan egészségmegőrző tevékenységek végzését, melyek a Pénztár által nyújtható szolgáltatások körébe tartoznak. Ebben az esetben ezek a szolgáltatások prevenciós szolgáltatásnak minősülnek.

A személyes egészségtervet a Pénztárral e célra szerződött egészségügyi szolgáltató állapotfelmérést végző szakorvosa készíti. Az egészségterv kötelező tartalmi elemeit a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata határozza meg.
A Pénztár az egészségtervet készítő orvosok, intézmények adatait közzéteszi, a Pénztártag közülük saját döntése szerint választhat. A Pénztár lehetőséget teremt a Pénztártagok részére, hogy éljenek a „szabad orvosválasztás” jogával és az általuk kiválasztott orvossal készíttessék el saját személyes egészségtervüket. Ennek a feltétele, hogy az orvos e feladatra szerződést kössön a pénztárral.

Pénztárunk a személyes egészségterv elkészítésére szerződést kötött a Vasútegészségügyi NK Kft-vel és több üzemorvossal.

Az egészségterv kiállítástól számított kettő évig jogosít a prevenciós adókedvezmény igénybe vételére.
A személyes egészségterv tartalmazhat olyan szolgáltatásokra vonatkozó orvosi javaslatot is, melyek nem prevenciós szolgáltatások, de az 1993. évi XCVI. törvény igénybevételüket orvosi javaslathoz köti.
A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál a személyes egészségtervben foglalt ajánlások általában a szolgáltatás vásárlásához amúgy is kötelező orvosi javaslatnak tekinthetők. Ebben az esetben külön orvosi javaslat nem szükséges.

Az egészségterv három példányban készül, egy példánya a pénztártagé, melyet az adó-elévülés idejéig köteles megőrizni. A második példány az egészségtervet elkészítő orvosnál marad, a nála vezetett egészségügyi nyilvántartás részeként.

A harmadik példányt a pénztártag a Pénztár részére küldi meg postai úton vagy személyesen lehet leadni a pénztár ügyfélszolgálatánál.