A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2022. május 25-én került megtartásra.
A Küldöttközgyűlés az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján megtárgyalta és elfogadta a Pénztár 2021. évi éves Pénztári beszámolóját, a Pénztár 2023-2025. évi pénzügyi tervét.
A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.

Budapest, 2022. május 27.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár