Befizetés havonta (tagi, munkáltatói), Ft 5000 10000 15000 20000 25000
Befizetés éves szinten (tagi, munkáltatói együttesen), Ft 60000 120000 180000 240000 300000
Egyéni számlára jutó Éves összeg, Ft 54720 111888 170688 229488 288288
Egyéni számlára kerül A teljes éves befizetésből, % 91,20% 93,24% 94,83% 95,62% 96,10%
Szolgáltatás megnevezése Kifizetési korlát 180 napos korlát Igénylő Kifizetési lehetőség
Szülési segély orvosi kezelésre (szerződött szolgáltató esetén célszerű egészségpénztári szolgáltatásként igényelni) nincs igen Tag, jogosult több alkalommal
Szülési segély születéskor gyermekenként 500.000 Ft igen Tag, jogosult egyszeri
Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) különbözeti összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) támogatással megegyező összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Munkanélküliségi ellátások különbözeti összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Rokkantsági járadék, ápolási díj támogatással megegyező összeg igen Tag, jogosult folyósítás alatt többször
Hátramaradottak segélyezése hozzátartozó halála esetén (Pénztártag halála esetén egészségpénztári szolgáltatásként igényelendő) nincs igen Tag egyszeri
Neveiésiév-kezdési, tanévkezdési támogatás gyermekenként a tárgyévi minimálbér összege igen Tag, jogosult időszak alatt többször
Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása védendő fogyasztónak havonta a tárgyévi minimálbér 15 %-a igen Tag több alkalommal
Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása havonta a tárgyévi minimálbér 15 %-a igen Tag több alkalommal
Intézményi idősgondozás támogatása havonta a mindenkori nyugdíjminimum összege igen Tag, jogosult gondozás alatt többször
wpDataTable with provided ID not found!