A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2018. május 28-án került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Pénztár 2017. évi éves Pénztári beszámolóját, döntött a Pénztár 2018. évi módosított pénzügyi tervéről és a 2019-2021. évi hosszú távú terv elfogadásáról, valamint új könyvvizsgáló megválasztásáról.

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.