A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében a pénzügyi intézményeknek – így az önkéntes kölcsönös biztosítópénztáraknak is – 2019. október 31-ig el kell végezniük tagjaik ismételt átvilágítását.


Ez azt jelenti, hogy a pénztárnak minden tagja esetében ellenőriznie kell a törvényben előírt személyes adatokat, rendelkezni kell a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányok másolatával, továbbá a tag kiemelt közszereplői státuszára vonatkozó nyilatkozattal.

Pénztárunk a nem megfelelő azonosítással rendelkező tagjait szeptember hónapban – nyilvántartott levelezési címükre küldött – levélben hívta fel a törvényi kötelezettség teljesítésére.
Azok a pénztártagok, akik esetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt átvilágítás még nem vagy nem teljes körűen történt meg a jogszabály értelmében 2019. október 31-ig pótolhatják a hiányzó adatokat.

A dokumentumok benyújthatók személyesen ügyfélszolgálatunkon, megküldhetők postai úton Pénztárunk levelezési címére (1583 Budapest, Pf. 36.), vagy e-mailben az info@epenztar.hu címre.

A törvény értelmében a teljes körű átvilágítás hiánya esetén Pénztárunk 2019. október 31-ét követően az azonosítás elvégzéséig köteles a szolgáltatások kifizetését és az egészségkártya használatát megtagadni.