Tisztelt Tagjaink!

A 2017. évi LIII. törvény 79. §-a értelmében a pénzügyi szervezeteknek – köztük az önkéntes kölcsönös kiegészítő biztosítópénztáraknak – 2019. október 31-ig kötelező adategyeztetést kellett lefolytatniuk ügyfeleikkel.

Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénztárak is kötelesek – az adategyeztetés végrehajtásáig – zárolni tagjaik számláit.

Ezúton is köszönjük, hogy tagjaink többsége – eleget téve megkeresésünknek – határidőig teljesítette adategyeztetési kötelezettségét!

Azon tagjaink számláját, akik a fenti időpontig nem tettek eleget adategyeztetési kötelezettségüknek, a törvény előírásainak megfelelően zároltuk.
A zárolás következtében az egyéni számlák egyes funkciói nem működnek, szolgáltatási kifizetést teljesíteni nem tudunk és az egészségkártya sem használható.
Az egyéni számlára érkező jóváírásokat a Pénztár fogadja és lekönyveli az érintett tag javára.

Kérjük érintett tagjainkat, hogy a kötelező adategyeztetés elvégzése, illetve számlájuk zárolásának feloldása érdekében mielőbb fáradjanak be ügyfélszolgálatunkra, vagy küldjék el a Pénztár részére a korábban címükre postázott azonosítási adatlapot kitöltve.

Kérjük, az adatlaphoz szíveskedjenek csatolni személyi azonosító okmányuk mindkét oldalának, és lakcímkártyájuk címet tartalmazó oldalának jó minőségű másolatát.

Együttműködésüket köszönjük!

2019. november
Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár