A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2019. december 6-án került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását, a Pénztár 2020-2022. évi pénzügyi tervét és döntött a könyvvizsgáló megválasztásáról.

Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét, hogy 2020. január 1-től változik a tagdíjak tartalékok közötti megosztása.

2020. január 1-től éves szinten sávosan 84.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 91,2 %-a, míg a 84.000 Ft felett befizetett összegek 96 %-a az egyéni számlára kerül.

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.