A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2019. december 6-án 10 óra 30 perces kezdettel küldöttközgyűlést hívott össze.


A küldöttközgyűlés helyszíne: a Hunguest Hotel Millennium Budapest konferenciaterme (1089 Budapest Üllői út 94-98).

A küldöttközgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:
1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2019. évi tevékenységéről.
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző küldöttközgyűlés óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól.
3. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának módosítása.
4. Előterjesztés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár könyvvizsgálójával megkötött szerződés meghosszabbításáról.
5. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020-2022. évi pénzügyi tervének elfogadása.
6. Egyebek.

A küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontokkal és az eredeti helyszínen ugyanaznap 10 óra 45 perckor kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó iratok a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár székhelyén megtekinthetők.

2019. november 20.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár