A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a járványügyi helyzetre tekintettel szabályozta, hogy a Ptk. alá tartozó jogi személyek döntéshozó szervei hogyan tarthatják meg üléseiket.
A jogszabály a járványügyi helyzetben lehetővé teszi, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben a jogi személy ügyvezetése határozzon. Az Öpt. 24. §-a értelmében ügyvezetés alatt a Pénztár Igazgatótanácsát kell értelmezni.
Az éves pénztári beszámoló elfogadása érdekében a veszélyhelyzet során az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben 5. §- ában foglalt felhatalmazással élve a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2021. május 31-én elektronikus hírközlő eszköz útján megtartandó ülésén fogja megtárgyalni a Pénztár 2020. évi éves pénztári beszámolóját és dönt annak elfogadásáról.
A 2020. évi éves pénztári beszámolót elfogadó ülés tervezett napirendi pontjaiként az Igazgatótanács az alábbiakat határozta meg:
1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2020. évi tevékenységéről.
2. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020. évi éves pénztári beszámolója.
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020. évi beszámolójáról.
4. Könyvvizsgálói jelentés a beszámoló felülvizsgálatáról.
5. Egyebek.

A 2020. évi éves pénztári beszámoló elfogadására vonatkozó döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli küldöttközgyűlés napirendjére kell tűzni.

Budapest, 2021. május 14.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár