A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2021. augusztus 31-én 10 óra 30 perces kezdettel küldöttközgyűlést hívott össze.
A küldöttközgyűlés helyszíne: a Hunguest Hotel Millennium Budapest konferenciaterme (1089 Budapest Üllői út 94-98).
A küldöttközgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:
1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2020. évi tevékenységéről.
2. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020. évi éves pénztári beszámolója.
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020. évi beszámolójáról.
4. Könyvvizsgálói jelentés a beszámoló felülvizsgálatáról.
5. Személyi kérdések: választott tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele, új tisztségviselő megválasztása.
6. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervének az elfogadása.
7. Egyebek.
A küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontokkal és az eredeti helyszínen ugyanaznap 10 óra 45 perckor kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó iratok a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár székhelyén megtekinthetők.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár