A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2021. augusztus 31-én került megtartásra.


A Küldöttközgyűlés az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján megtárgyalta és elfogadta a Pénztár 2020. évi éves Pénztári beszámolóját, a Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervét és döntött személyi kérdésekben.

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.