A MÁV Zrt. és az érdekképviseleti szervezetek közötti megállapodás eredményeként a munkáltató a MÁV Zrt. és a megállapodásban érintett gazdasági társaságok munkavállalói részére 2023-ban is biztosítja a havi bruttó 4.520 Ft önkéntes egészségpénztári tagdíjkiegészítés folyósítását. A munkáltatói tagdíjkiegészítés feltétele, hogy a munkavállaló egészségpénztári tagsággal rendelkezzen és megbízza a munkáltatót, hogy havonta legalább 2.000 Ft egészségpénztári egyéni tagdíj összeget levonjon a munkavállaló munkabéréből vagy társadalombiztosítás keretében kapott ellátásából és azt az egészségpénztár által megjelölt pénzintézet számlájára átutalja. Azok a munkavállalók, akik korábban már igényelték az egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítést és az egészségpénztári tagdíj munkabérből történő levonásáról visszavonásig vagy 2023. december 31-ig nyilatkoztak a munkáltatójuk felé, 2023. évben további teendőjük nincs. Ebben az esetben a munkáltató változatlan feltételekkel 2023. évben is folyósítani fogja az egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítést.

Felhívjuk az érintett pénztártagjaink figyelmét, akik a tavalyi év során 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időszakra adták le a legalább 2.000 Ft-ról szóló önkéntes egészségpénztári tagdíj levonásához szükséges nyilatkozatot, jelenleg már nem jogosultak egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítésre.

A munkáltatótól kapott tájékoztatás szerint a 2023. évi egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítés folyósítását abban az esetben tudja folyamatosan biztosítani a munkáltató, ha a munkavállaló 2023. január 1-jétől határozatlan időre, vagy 2023. december 31-ig terjedő határozott időtartamra szóló egyéni tagdíjfizetési nyilatkozatát legkésőbb 2023. január-20-áig megküldte a munkáltató részére. Az egyéni tagdíjfizetési nyilatkozatok a munkáltatónál működő Humán Szolgáltatás Ügyfélszolgálatán adhatók le-, vagy (bármely) vállalati e-mail címről szkennelt vagy olvasható fotó formátumban az uszikozpont@mav-szk.hu e-mail címre küldhető el. A folyamatos folyósításhoz a nyomtatványon január 1-jétől kell kérni a tagdíj levonását!

2023. január 20-át követően a munkavállaló annak a hónapnak az első napjától lesz ismét jogosult egészségpénztári tagdíjkiegészítésre, amelynek 25. napjáig leadja az önkéntes egészségpénztári tagdíj munkabérből történő levonásához szükséges nyilatkozatát a Humán Szolgáltatás Ügyfélszolgálatán, vagy (bármely) vállalati e-mail címről szkennelt vagy olvasható fotó formátumban megküldi az uszikozpont@mav-szk.hu e-mail címre.

Az egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítésről szóló megállapodásban érintett gazdasági társaságok: MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG Kft., Záhony-Port Zrt., MÁV KFV Kft., MÁV Vagon Kft., MÁV-HÉV Zrt., valamint MÁV Rail Tours Kft.

Az egyéni tagdíjfizetési nyilatkozat itt letölthető.

Budapest, 2023. január 27.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár