A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2023. május 30-án került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján megtárgyalta és elfogadta az Igazgatótanács 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, a Pénztár 2022. évi éves Pénztári beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság előző beszámolója óta végzett ellenőrzéseiről és azok megállapításairól szóló beszámolóját, a Pénztár Alapszabályának a módosítását 2023. június 1-jei hatályba lépéssel és megválasztotta 2023-2024. évi üzleti évre a Pénztár új könyvvizsgálóját.

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.

Budapest, 2023. június 01.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár