A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2023. szeptember 27-én került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a küldötteket a Magyar Nemzeti Bank a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárban hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálatának a H-JÉ-IV-B-7/2023. számú határozatáról, a határozat a Pénztár honlapján a közzétételek között megtalálható. A küldöttközgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Pénztár Alapszabályának 2023. október elsejétől történő módosítását, a Pénztár 2024-2026. évi pénzügyi tervét valamint az Ellenőrző Bizottság előző beszámolója óta végzett ellenőrzéseiről és azok megállapításairól szóló beszámolóját.

A Küldöttközgyűlés az elkövetkező öt évre megválasztotta a Pénztár új tisztségviselőit.

A Pénztár Igazgatótanácsának az elnöke:

Halasi Zoltán

 

Az Igazgatótanács tagjai:

Apavári József

Halasi Zoltán

Horváth Csaba

Dr. Jármi Hilda

Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre

 

A Pénztár Ellenőrző Bizottságának az elnöke:

Kovács Tamás

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

Harasztovics Tímea

Horváthné Czindery Zsuzsanna

Kovács Tamás

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.

 

Budapest, 2023. szeptember 29.

 

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár