Pénztártagjaink az önsegélyező szolgáltatáson keresztül támogathatják gyermekei tanulmányait egészen óvodás kortól a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőtt korig.

A beiskolázási támogatás igényelhető a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló (óvodás, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola tanulója) számára. A felsőoktatási költségtérítés a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatás intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött hallgató után igényelhető.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény alapján 2023.09.01-től a hatósági és egyéb ügyekben a tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a szülőtől, a törvényes képviselőtől vagy a tanulótól nem kérhető.

A fenti törvény módosítása miatt a beiskolázási támogatás és felsőoktatási költségtérítés igényléséhez benyújtott az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás illetve hallgatói jogviszony igazolás helyett a 16. életévet betöltött gyermek esetén (a tankötelezettséget követő évtől) érvényes, matricával ellátott diákigazolvány másolatát kérjük benyújtani az igényléshez. Az óvodalátogatási igazolás benyújtása megszüntetésre került.

Az igényléssel, elszámolással felmerülő kérdéseivel kapcsolatban kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 880 6550 telefonszámon vagy írjon az info@epenztar.hu e-mail címünkre.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár