A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2020. augusztus 31-én került megtartásra.

A Küldöttközgyűlés az előzetesen kiküldött és az ülésen elfogadott napirendi pontok alapján megtárgyalta és elfogadta a pénztár 2019. évi éves beszámolóját, és a Pénztár Alapszabályának a módosítását.

A Küldöttközgyűlés határozatai itt letölthetők.